Regulamin

搂 1 Postanowienia og贸lne

1. W艂a艣cicielem sklepu internetowego Qptu.pl pod adresem www.qptu.pl jest Topq Bucior Bukowski Sp. j., ul. Geodet贸w 21A, 80-298 Gda艅sk, NIP: 9571069455, KRS: 0000460156, REGON: 221879691, adres korespondencyjny: Qptu.pl, ul. Geodet贸w 21A, 80-298 Gda艅sk, adres korespondencyjny poczty elektronicznej: sklep@qptu.pl

2. Terminy u偶yte w Regulaminie oznaczaj膮:

Sklep – sklep internetowy www.qptu.pl, b臋d膮cy przedmiotem w艂asno艣ci firmy Topq Bucior Bukowski Sp. j., ul. Geodet贸w 21A, 80-298 Gda艅sk, NIP: 9571069455, REGON: 221879691

 • Klient – podmiot, kt贸ry dokonuje zakupu Towar贸w lub Us艂ug w Sklepie.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonuj膮ca z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 • Przedsi臋biorca – osoba fizyczna, osoba prawn膮 lub jednostka organizacyjn膮 nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej odr臋bna ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮 – prowadz膮cy we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 • Rejestracja – czynno艣膰 polegaj膮ca na podaniu przez Klienta jego danych oraz dokonania akceptacji niezb臋dnych w celu za艂o偶enia Konta.
 • Konto – wydzielone miejsce w systemie teleinformatycznym Sklepu, w kt贸rym gromadzone s膮 informacje (dane) dotycz膮ce Klienta, do kt贸rego Konto nale偶y oraz zapewniaj膮ce mo偶liwo艣膰 korzystania z Us艂ug i funkcji Platformy.
 • Magazyn – magazyn Sklepu znajduj膮cy si臋 przy ulicy Geodet贸w 21A w Gda艅sku.
 • Towar – towary znajduj膮ce si臋 w ofercie Sklepu.
 • Us艂ugi – us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮 przez Sklep tj. wykonywanie nadruk贸w na Towarach; zamieszczanie przez Klient贸w projekt贸w graficznych w kreatorze nadruk贸w, celem wykonania nadruku na Towarach
 • Oferta – Towary umieszczone na stronie internetowej www.qptu.pl
 • Kreator nadruk贸w – aplikacja internetowa s艂u偶膮ca do projektowania przez Klienta personalizowanych Towar贸w
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedzia艂ku do pi膮tku, z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Cena – cena jednostkowa Towaru lub Us艂ugi zamieszczona w opisie Towaru lub Us艂ugi, wyra偶ona w z艂otych polskich oraz zawieraj膮ca podatek od towar贸w i us艂ug VAT.
 • Cena 艁膮czna – 艂膮czna cena, uwzgl臋dniaj膮ca ilo艣膰 zamawianych produkt贸w lub us艂ug, w tym koszt贸w dostawy oraz dodatkowych koszt贸w (je艣li wyst臋puj膮).
 • Dow贸d zakupu – faktura VAT lub inny dow贸d potwierdzaj膮cy zakup Produktu.
 • Regulamin – niniejszy regulamin sklepu www.qptu.pl.

3. Przedmiotem dzia艂alno艣ci Sklepu jest internetowa sprzeda偶 Towar贸w oferowanych przez sklep internetowy oraz 艣wiadczenie Us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

4. Sprzeda偶 jest dokonywana za po艣rednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odleg艂o艣膰, pomi臋dzy Klientem sk艂adaj膮cym zam贸wienie, a Sklepem.

5. Regulamin okre艣la zasady korzystania z Platformy i jest regulaminem, o kt贸rym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

6. Regulamin okre艣la w szczeg贸lno艣ci:

 • warunki i zasady dokonywania Rejestracji oraz sk艂adania drog膮 elektroniczn膮 zam贸wie艅 w ramach Sklepu;
 • zasady zawierania um贸w sprzeda偶y z wykorzystaniem us艂ug 艣wiadczonych w ramach Sklepu;
 • procedury reklamacji i odst膮pienia od umowy;
 • warunki zawierania i rozwi膮zywania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

7. Klient mo偶e uzyska膰 dost臋p do Regulaminu w ka偶dym czasie za po艣rednictwem odsy艂acza zamieszczonego na stronie g艂贸wnej serwisu www.qptu.pl oraz pobra膰 go i sporz膮dzi膰 jego wydruk.

8. Klient zobowi膮zany jest do korzystania z Platformy w spos贸b zgodny z przepisami obowi膮zuj膮cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a tak偶e z og贸lnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie projekt贸w graficznych do kreatora nadruk贸w o charakterze bezprawnym, np. tre艣ci propaguj膮cych przemoc, znies艂awiaj膮cych lub naruszaj膮cych dobra osobiste i inne prawa os贸b trzecich.

9. Poprawne korzystanie ze Sklepu jest mo偶liwe pod warunkiem spe艂nienia przez system teleinformatyczny, z kt贸rego korzysta Klient, nast臋puj膮cych minimalnych wymaga艅 technicznych: posiadania jednej z wymienionych przegl膮darek internetowych : Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Microsoft Edge.

搂 2 Oferta i zakres us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮

1. Klientem Sklepu mo偶e by膰 wy艂膮cznie osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, posiadaj膮ca zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

2. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczeg贸lno艣ci ich opisy, parametry techniczne i u偶ytkowe oraz ceny, stanowi膮 zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi膮 oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

3. Ceny Towar贸w podawane s膮 w z艂otych polskich i zawieraj膮 wszystkie sk艂adniki, w tym podatek VAT, c艂a oraz wszelkie inne sk艂adniki. Ceny nie zawieraj膮 koszt贸w dostawy. Niekt贸re z oferowanych produkt贸w mog膮 by膰 w danej chwili niedost臋pne, o czym zostan膮 Pa艅stwo poinformowani przez obs艂ug臋 sklepu, w zwi膮zku z czym mog膮 Pa艅stwo wyrazi膰 zgod臋 na wyd艂u偶enie czasu realizacji zam贸wienia lub zrezygnowa膰 z zam贸wionego Produktu albo z ca艂o艣ci zam贸wienia.

搂 3 Procedura zawarcia umowy

1. Klient ma mo偶liwo艣膰 dokonywania zakup贸w Towar贸w oraz Us艂ug w Sklepie po uprzedniej Rejestracji w serwisie lub bez Rejestracji. Rejestracja odbywa si臋 w ten spos贸b, 偶e Klient wype艂nia formularz rejestracyjny dost臋pny na stronie internetowej Sklepu. W g贸rnej cz臋艣ci strony znajduje si臋 ikonka 鈥濵oje konto鈥, po klikni臋ciu w ni膮, pojawia si臋 podstrona, gdzie mo偶na si臋 zar贸wno zalogowa膰 jak i zarejestrowa膰.

2. Przed z艂o偶eniem zam贸wienia Kupuj膮cy proszony jest o zapoznanie si臋 z tre艣ci膮 Regulaminu i jego akceptacj臋.

3. Klient ponosi odpowiedzialno艣膰 za poprawne i pe艂ne podanie danych w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu sprzeda偶y bez rejestracji. Klient jest obowi膮zany do bie偶膮cego aktualizowania danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz w formularzu sprzeda偶y bez rejestracji.

4. W celu utworzenia konta lub z艂o偶enia zam贸wienia bez rejestracji Klient proszony jest o podanie danych osobowych wskazanych w formularzu. Dane te b臋d膮 przetwarzane w celu zawarcia i wykonania zawieranej umowy, a tak偶e w sprawach powi膮zanych z wykonaniem tej umowy, np. obs艂ug膮 reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne jednak koniecznie dla zawarcia i wykonania umowy ze Sklepem. Administratorem danych osobowych klienta jest w艂a艣ciciel Sklepu wskazany w 搂 1 Regulaminu. Pe艂na informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje si臋 w polityce prywatno艣ci dost臋pnej tutaj.

5. Zam贸wienie mo偶na z艂o偶y膰 korzystaj膮c z formularza na stronie www.qptu.pl, – 24 h na dob臋, w ka偶dym dniu tygodnia.

6. Wyb贸r Towar贸w zamawianych przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka. W trakcie sk艂adania zam贸wienia Klient ma mo偶liwo艣膰 modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu nale偶y kierowa膰 si臋 wy艣wietlanymi komunikatami oraz informacjami dost臋pnymi na stronie.

7. Po podaniu przez Klienta korzystaj膮cego ze sklepu internetowego wszystkich niezb臋dnych danych, wy艣wietlone zostanie podsumowanie z艂o偶onego zam贸wienia. Podsumowanie z艂o偶onego zam贸wienia b臋dzie zawiera膰 informacje dotycz膮ce:

a) przedmiotu zam贸wienia,
b) jednostkowej oraz Ceny 艁膮cznej zamawianych produkt贸w lub us艂ug, w tym koszt贸w dostawy oraz dodatkowych koszt贸w (je艣li wyst臋puj膮),
c) wybranej metody p艂atno艣ci.

8. Potwierdzenie z艂o偶enia oraz przyj臋cia do realizacji Zam贸wienia zostanie przes艂ane Klientowi przez Sklep w formie wiadomo艣ci e-mail.

9. Umow臋 sprzeda偶y traktuje si臋 jako zawart膮 z chwil膮 otrzymania przez Klienta wiadomo艣ci e-mail, o kt贸rej mowa w pkt. powy偶ej.

10. Umow臋 uwa偶a si臋 za zawart膮 z momentem potwierdzenia, o kt贸rym mowa powy偶ej w pkt 9.

11. Umowa sprzeda偶y zawierana jest w j臋zyku polskim, o tre艣ci zgodnej z Regulaminem. Utrwalenie, zabezpieczenie, udost臋pnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowie艅 umowy nast臋puje poprzez do艂膮czenie do przesy艂ki zawieraj膮cej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zam贸wienia oraz dokumentu sprzeda偶y.

12. Klient mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w ka偶dym momencie. Nale偶y w贸wczas skorzysta膰 z opcji usuni臋cia zarejestrowanego konta, w贸wczas umowa zostaje rozwi膮zana wraz z tym momentem. Sklep mo偶e rozwi膮za膰 w trybie natychmiastowym umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, po wcze艣niejszym wezwaniu Klienta do zaniechania narusze艅, w stosunku do Klienta, kt贸ry:

a) przesy艂a projekty graficzne do kreatora nadruk贸w, b臋d膮ce tre艣ciami bezprawnymi
b) w ra偶膮cy lub uporczywy spos贸b narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje dzia艂ania sprzeczne z celami Sklepu.

搂 4 Metody p艂atno艣ci i dostawa

1. Przewiduje si臋 nast臋puj膮ce sposoby p艂atno艣ci za zam贸wiony towar:

a) szybka p艂atno艣膰 PayU;
b) BLIK;
c) p艂atno艣膰 kart膮 kredytow膮;
d) przedp艂ata tradycyjnym przelewem bankowym;
e) p艂atno艣膰 za pobraniem przy odbiorze;
f) p艂atno艣膰 PayPo 鈥 odroczona zap艂ata o 30 dni z firm膮 PayPo.

2. Przewiduje si臋 nast臋puj膮ce metody dostawy:

a) Kurier GLS;
b) Paczkomaty InPost;
c) Odbi贸r osobisty (Gda艅sk). – na odebranie paczki od momentu otrzymania wiadomo艣ci mailowej z potwierdzeniem gotowo艣ci do odbioru jest 14 dni roboczych. Po up艂ywie tego okresu czasu towar jest niszczony i nie ma mo偶liwo艣ci zwrotu koszt贸w.

3. W przypadku dokonywania p艂atno艣ci w drodze przelewu, zap艂ata za zam贸wiony towar winna nast膮pi膰 na rachunek bankowy w艂a艣ciciela Sklepu, prowadzony przez Santander nr rachunku bankowego: 72 1910 1048 2253 4667 7529 0001

4. W przypadku dokonywania p艂atno艣ci za pobraniem zap艂ata za zam贸wiony towar winna nast膮pi膰 przedstawicielowi – Kurierowi wybranej firmy kurierskiej.

5. Op艂aty za dostaw臋 s膮 naliczane automatycznie dla ka偶dego towaru i wyszczeg贸lniane w trakcie sk艂adania zam贸wienia.

6. W tytule przelewu nale偶y wskaza膰 imi臋 i nazwisko lub nazw臋 Klienta jak r贸wnie偶 numer zam贸wienia podany w wiadomo艣ci e-mail. Zam贸wienie zostanie zrealizowanie po wp艂yni臋ciu 艣rodk贸w pieni臋偶nych tytu艂em ceny na podany rachunek bankowy.

7. W przypadku nieodebrania przesy艂ki z zam贸wieniem, niezale偶nie od wybranej formy p艂atno艣ci, Klient zobowi膮zany jest do jego bezp艂atnego odebrania w siedzibie Sklepu lub zap艂aty za ponown膮 wysy艂k臋 zam贸wienia, w kwocie 35,00 z艂 (dwadzie艣cia pi臋膰 z艂otych 00/100). Op艂ata ta wynika z obci膮偶enia Sklepu op艂at膮 za zwrot przesy艂ki do jego siedziby oraz ponownej wysy艂ki do Klienta.

8. Wysy艂ka zam贸wienia nast臋puje niezw艂ocznie po jego wyprodukowaniu i skompletowaniu. Nie ma mo偶liwo艣ci odroczenia terminu wysy艂ki lub jej wstrzymania.

搂 5 Realizacja zam贸wienia

1. W przypadku dokonywania p艂atno艣ci w drodze przelewu zam贸wienie zostanie zrealizowanie po wp艂yni臋ciu 艣rodk贸w pieni臋偶nych tytu艂em ceny na podany rachunek bankowy. Brak odnotowania wp艂aty w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zam贸wienia, pomimo wezwania do uregulowania wp艂aty, skutkuje anulowaniem zam贸wienia.

2. W przypadku dokonywania p艂atno艣ci za pobraniem zap艂ata za zam贸wiony towar winna nast膮pi膰 Kurierowi wybranej firmy kurierskiej.

3. Realizacja zam贸wienia trwa do 10 dni roboczych (przy czym zazwyczaj jest to drugi dzie艅 roboczy).

4. Termin przygotowania zam贸wienia do wysy艂ki oscyluje pomi臋dzy 1 a 10 dniami roboczymi, po kt贸rym nast臋puje wysy艂ka towaru. Przed przypadaj膮cymi 艢wi臋tami oraz innymi wa偶nymi dniami, przed kt贸rymi zwi臋ksza si臋 ilo艣膰 zam贸wie艅 oraz podczas wzmo偶onego zapotrzebowania na dany produkt, wysy艂ka towaru mo偶e potrwa膰 nawet do 14 dni roboczych, jednak zazwyczaj towar jest wysy艂any w przeci膮gu jednego dnia roboczego.

5. W przypadku potrzeby weryfikacji graficznej, informatycznej lub innej, zam贸wienia z艂o偶onego przez Klienta b臋d膮cego Konsumentem, czas realizacji zam贸wienia, okre艣lony w Regulaminie Sklepu, jest liczony od momentu zako艅czenia weryfikacji zam贸wienia i jego ponownego przeniesienia do realizacji. Brak kontaktu z Klientem, w celu usuni臋cia przeszk贸d z powodu kt贸rych zam贸wienie musi zosta膰 zweryfikowane, skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci realizacji zam贸wienia.

搂 6 Reklamacja

1. Sklep obowi膮zany jest dostarczy膰 towar bez wad.

2. Klient mo偶e z艂o偶y膰 reklamacje w sprawach dotycz膮cych sprzedanych towar贸w.

3. W przypadku Klient贸w b臋d膮cych konsumentami, prawo zg艂oszenia reklamacji przys艂uguje im gdy sprzedany towar ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮 (r臋kojmia). Wada fizyczna polega na niezgodno艣ci rzeczy sprzedanej (towaru) z umow膮.

4. Reklamacj臋 mo偶na wnie艣膰:

 • w przypadku Klient贸w b臋d膮cych Konsumentami – w terminach i na zasadach okre艣lonych w tre艣ci przepis贸w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego – w zakresie w jakim przepisy te dotycz膮 r臋kojmi przy sprzeda偶y na rzecz Konsument贸w;
 • w przypadku Klient贸w nie b臋d膮cych Konsumentami lub Przedsi臋biorcami z prawami konsumenta – w terminie 2 dni licz膮c od dnia odbioru towaru w zakresie reklamacji ilo艣ciowej oraz w zakresie reklamacji jako艣ciowej.

5. Reklamacj臋 mo偶na z艂o偶y膰 drog膮 elektroniczn膮 za po艣rednictwem formularza reklamacji dost臋pnego TUTAJ lub w formie pisemnej nale偶y kierowa膰 na adres: Qptu.pl – Reklamacje, ul. Geodet贸w 21A, 80-298 Gda艅sk wraz z podaniem numeru zam贸wienia i powod贸w j膮 uzasadniaj膮cych.

6. Sklep rozpatrzy reklamacj臋 w najszybszym mo偶liwym terminie – nie przekraczaj膮cym 14 dni od momentu jej otrzymania. O rezultacie Sklep niezw艂ocznie zawiadomi sk艂adaj膮cego reklamacj臋 za po艣rednictwem poczty elektronicznej b膮d藕 listu wys艂anego poczt膮.

7. W przypadku uznania reklamacji za zasadn膮, Klientowi przys艂uguje:

 • 偶膮dania usuni臋cia wady;
 • wymiany wadliwych towar贸w na wolne od wad;

8. W przypadku uznania reklamacji za zasadn膮, Klient b臋d膮cy Konsumentem lub Przedsi臋biorc膮 z prawami konsumenta, ma prawo do ubiegania si臋 o zwrot koszt贸w dostarczenia rzeczy reklamowanej do Sklepu (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w, wynikaj膮cych z wybranego przez Klienta b臋d膮cego Konsumentem lub Przedsi臋biorc膮 z prawami konsumenta sposobu dostarczenia, innego ni偶 najta艅szy spos贸b dostawy oferowany przez Sklep). Koszty te zostan膮 zwr贸cone niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia otrzymania decyzji o uznaniu reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji za zasadn膮, Klient b臋d膮cy Konsumentem lub Przedsi臋biorc膮 z prawami konsumenta zobowi膮zany jest do odebrania ze Sklepu, na sw贸j koszt, rzeczy reklamowanej lub skorzystanie z us艂ugi wysy艂ki oferowanej przez Sklep, zgodnie z aktualnym cennikiem przesy艂ek.

搂 7 Odst膮pienie od umowy klient贸w b臋d膮cych konsumentami

1. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia zam贸wionego towaru Klient b臋d膮cy konsumentem lub Przedsi臋biorc膮 z prawami konsumenta ma prawo odst膮pi膰 od umowy bez podania przyczyny poprzez z艂o偶enie stosownego o艣wiadczenia.

2. Prawo odst膮pienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi臋biorstwa lub na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi lub Przedsi臋biorcy z prawami konsumenta w odniesieniu do umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub Przedsi臋biorcy z prawami konsumenta, lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, tym samym Klientowi nie przys艂uguje prawo do zwrotu w przypadku zam贸wienia odzie偶y z w艂asnym nadrukiem oraz odzie偶y spersonalizowanej (tj. wyprodukowanej pod wytyczne klienta np. z podanym imieniem, dat膮, nazw膮 itd.).

3. W celu wykonania prawa odst膮pienia od umowy, nale偶y poinformowa膰 sklep Qptu.pl, adres korespondencyjny poczty elektronicznej: sklep@qptu.pl poprzez z艂o偶enie jednoznacznego o艣wiadczenia za pomoc膮 poczty elektronicznej o decyzji odst膮pienia od umowy podaj膮c w tytule nr zam贸wienia.

4. Klient od momentu z艂o偶enia o艣wiadczenia o decyzji odst膮pienia od umowy powinien zwr贸ci膰 Towar w ci膮gu 14 dni od z艂o偶enia o艣wiadczenia wraz z formularzem zwrotu towaru dost臋pnym TUTAJ, w przeciwnym razie rezygnacja zostanie uznana za anulowan膮.

5. W przypadku odst膮pienia od umowy, Sklep zwraca Klientowi b臋d膮cemu Konsumentem lub Przedsi臋biorc膮 z prawami konsumenta wszystkie otrzymane od Klienta b臋d膮cego Konsumentem lub Przedsi臋biorc膮 z prawami konsumenta p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w, wynikaj膮cych z wybranego przez Klienta b臋d膮cego Konsumentem lub Przedsi臋biorc膮 z prawami konsumenta sposobu dostarczenia, innego ni偶 najta艅szy spos贸b dostawy oferowany przez Sklep), niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym Klient b臋d膮cy Konsumentem lub Przedsi臋biorc膮 z prawami konsumenta poinformowa艂 Sklep o decyzji wykonania prawa odst膮pienia od umowy. Klient b臋d膮cy Konsumentem lub Przedsi臋biorc膮 z prawami konsumenta, w przypadku realizowania prawa do odst膮pienia od umowy lub wymiany towaru, zobowi膮zany jest do dostarczenia rzeczy, w stanie nienaruszonym i wolnym od wad, do Sklepu na sw贸j koszt.

6. Zwrot p艂atno艣ci nast膮pi przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y u偶yte przez Klienta b臋d膮cego Konsumentem lub Przedsi臋biorc膮 z prawami konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba 偶e Klient b臋d膮cy Konsumentem lub Przedsi臋biorc膮 z prawami konsumenta wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inne rozwi膮zanie. W ka偶dym przypadku Klient b臋d膮cy Konsumentem lub Przedsi臋biorc膮 z prawami konsumenta nie poniesie 偶adnych op艂at w zwi膮zku z tym zwrotem.

7. Sklep mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania towaru.

8. Klient ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Produktu b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. Prawo do odst膮pienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi臋biorstwa lub na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi lub Przedsi臋biorcy z prawami konsumenta w odniesieniu do um贸w, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, np. maski na twarz, kominy, przy艂bice ochronne, r臋kawiczki, bielizna, itp.

搂 8 Kupony rabatowe

1. Ka偶dy kupon rabatowy jest jednorazowy (po wykorzystaniu traci wa偶no艣膰, chyba, 偶e jest inaczej opisane w miejscu, gdzie znajduje si臋 ten kupon rabatowy).

2. Po wpisaniu kodu na stronie koszyka przy sk艂adaniu zam贸wienia klient otrzymuje procentow膮 zni偶k臋 opisan膮 na kuponie.

3. Rabat ten nie 艂膮czy si臋 z innymi rabatami w Qptu.pl

搂 9 Zakaz przesy艂ania przez Klient贸w projekt贸w graficznych o tre艣ciach bezprawnych

Ca艂kowicie zakazane jest umieszczanie przez Klienta w kreatorze nadruk贸w bezprawnych tre艣ci, w tym mi臋dzy innymi:

1. naruszaj膮cych przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa,

2. projekt贸w graficznych, do kt贸rych nie maj膮 praw autorskich (w tym r贸wnie偶 logotyp贸w czy slogan贸w s艂ownych obj臋tych prawami autorskimi),

3. naruszaj膮cych prawa os贸b trzecich,

4. tre艣ci szykanuj膮cych lub naruszaj膮cych dobre imi臋 os贸b trzecich,

5. obra偶aj膮cych uczucia innych os贸b (aspekty religijne, przemocy, rasizmu czy nazizmu),

6. tre艣ci powszechnie uznawanych za wulgarne i obra藕liwe,

7. tre艣ci zawieraj膮cych wizerunek os贸b, kt贸re na rozpowszechnianie swojego wizerunku nie wyrazi艂y zgody.

8. tre艣ci zawieraj膮cych dane osobowe, co do kt贸rych przetwarzania Klient nie posiada praw.

搂 10 Postanowienia ko艅cowe

1. Sklep zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 wysy艂ania powiadomie艅 reklamowych poprzez e-mail, a tak偶e SMS tylko do tych klient贸w, kt贸rzy podczas rejestracji wyrazili na to zgod臋. W ka偶dej chwili Klient ma prawo zrezygnowa膰 z otrzymywanych tre艣ci.

2. Wszystkie zdj臋cia Produkt贸w oraz pozosta艂e materia艂y (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Qptu.pl s膮 w艂asno艣ci膮 Sklepu lub zosta艂y u偶yte przez niego za zgod膮 os贸b trzecich, posiadaj膮cych do nich prawa autorskie. Zabronione jest kopiowanie zdj臋膰 i innych materia艂贸w graficznych oraz stosowanie przedruku tekst贸w zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.qptu.pl w tym ich udost臋pnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadaj膮cej do nich prawa autorskie.

3. Rozstrzyganie ewentualnych spor贸w powsta艂ych pomi臋dzy Sklepem a Klientem, kt贸ry jest Konsumentem, zostaje poddane s膮dom w艂a艣ciwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepis贸w Kodeksu post臋powania cywilnego.

4. Rozstrzyganie ewentualnych spor贸w powsta艂ych pomi臋dzy Sklepem a Klientem, kt贸ry nie jest Konsumentem, zostaje poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Sklepu.

5. Gotowy Towar mo偶e r贸偶ni膰 od pogl膮dowego, zar贸wno wielko艣膰, jak i umiejscowienie nadruk贸w, kt贸re mo偶e ulec zmianie. Projekty Towar贸w s膮 tylko pogl膮dowe i Sklep nie gwarantuje idealnego odwzorowania w oryginale.

6. Na produktach oferowanych w Sklepie dopuszczalne jest wyst臋powanie przebarwie艅 i niedoskona艂o艣ci zwi膮zanych z produktem. Wskazane czynniki mog膮 obejmowa膰 maksymalnie do 1% powierzchni artyku艂u.

7. Nadruki, a w szczeg贸lno艣ci ich kolory, mog膮 r贸偶ni膰 si臋 od pogl膮dowych, r贸偶nice mog膮 wynika膰 z ogranicze艅 technicznych przy wykonywaniu nadruk贸w (druk wykonywany jest w trybie kolor贸w CMYK), a tak偶e od ustawie艅 kolorystycznych ekran贸w u偶ytkownik贸w. Sklep dochowa jednak nale偶ytej staranno艣ci, by gotowe produkty by艂y jak najbardziej zbli偶one do pogl膮dowych wizualizacji.

8. Sklep podejmuje wszelkie starania, aby zapewni膰 ci膮g艂o艣膰 funkcjonowania Sklepu pod wzgl臋dem technicznym.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w ka偶dym czasie. Zmiany wchodz膮 w 偶ycie w momencie wyra藕nie wskazanym przez Sklep, nie wcze艣niej jednak ni偶 po 7 dniach od ich og艂oszenia. Zam贸wienia z艂o偶one przed wej艣ciem w 偶ycie zmian, o kt贸rych mowa w poprzednim zdaniu, b臋d膮 realizowane na zasadach obowi膮zuj膮cych w momencie ich sk艂adania.

10. O zamiarze zmiany regulaminu Sklep zawiadamia Klienta przesy艂aj膮c tre艣膰 nowego regulaminu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

11. Klient, kt贸ry nie wyra偶a zgody na nowy Regulamin, mo偶e zaprzesta膰 korzystania ze Sklepu i usun膮膰 konto.

12. Aktualne brzmienie regulaminu jest dost臋pne na stronie Sklepu.

13. W艂asno艣膰 intelektualna: Zabrania si臋 wykorzystywania jakichkolwiek materia艂贸w publikowanych na stronie internetowej Sklepu, kt贸rej w艂a艣cicielem jest Topq Bucior Bukowski Sp. j., ul. Geodet贸w 21A, 80-298 Gda艅sk, NIP: 9571069455, KRS: 0000460156, REGON: 221879691, adres korespondencyjny: Qptu.pl, ul. Geodet贸w 21A, 80-298 Gda艅sk (w tym zdj臋膰 i opis贸w towar贸w) bez pisemnej zgody Sklepu.

14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje si臋 odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego i w艂a艣ciwych ustaw.

15. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj膮 na celu wy艂膮cza膰 ani ogranicza膰 jakichkolwiek praw Klienta b臋d膮cego jednocze艣nie Konsumentem lub przyznaj膮cych mu prawa konsumenta w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 30 maja 2014 roku 鈥 Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), przys艂uguj膮cych mu na mocy bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. W przypadku niezgodno艣ci postanowie艅 niniejszego Regulaminu z powy偶szymi przepisami, pierwsze艅stwo maj膮 te przepisy.

16. Regulamin obowi膮zuje od dnia 01.02.2022 roku.

Qptu